Офіційні правила Акції ТЦ «RIVER MALL»

Офіційні правила участі у акції ТЦ «RIVER MALL»

під умовною назвою «Сезон подарунків»

 

 1. Організатор Акції.
 • Замовником Акції є ТОВ «Інформаційна агенція «Вільна Україна» (далі – «Замовник»).
 • Організатором Акції є Фізична особа-підприємець Божок Людмила Леонідівна (далі – «Організатор або Виконавець»).

Мета проведення Акції – в рамках популяризації торгового центру River Mall для збільшення кількості покупців та стимулювання продажів в торгових точках.

 1. Тривалість та територія (місце) проведення Акції.
  1. Акція проводиться у ТЦ River Mall за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 12 (далі – «Місце проведення Акції»).
  2. Акція починається 12 лютого 2022 року о 12:00 та закінчується 8 березня 2022 року о 19:30 після проведення процедури визначення Отримувачів Головних подарунків (далі – «Період проведення Акції»).
  3. Акція складається з наступних етапів:
   Етап 1 – відвідувачі ТРЦ River Mall здійснюють покупку на суму від 1000 грн одним чеком або сукупністю максимум трьох чеків номіналом від 334 грн в період проведення акції в усіх магазинах торгового центру.
   Етап 2 – в період з 12:00 12 лютого 2022 року по 19:30 8 березня 2022 року на будь-якій з трьох стійок реєстрації відвідувачі показують чек/чеки, на зворотньому боці яких проставляється штамп про участь у Акції, заповнюють анкету та стають учасниками Акції.
  4. Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти на офіційному сайті ТЦ River Mall, у соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/rivermallua) та у хостес на стійках реєстрації.

 

 1. Продукція, що бере участь в Акції.
  1. В Акції беруть участь товари усіх орендарів ТЦ River Mall (надалі – Акційні Товари).

 

 1. Учасники Акції та вимоги до Учасника Акції.
  1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку проведення Акції вже виповнилось 18 років. Учасники, яким виповнилося 14 років, але не досягли 18 років (особи з неповною дієздатністю) та обмежено дієздатні особи мають право брати участь в Акції лише з дозволу батьків або законних піклувальників.
  2. Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній власники та працівники Організатора або представники орендарів (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ), власники та співробітники рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій, причетних до проведення Акції та обслуговування ТЦ, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора Акції, Виконавця Акції, орендарів ТРЦ.

 

 1. Порядок участі в акції.
  1. Для того, щоб стати Учасником Акції, необхідно вчинити такі дії:
   1) Прийти до Торгового центру, придбати товари/послуги на суму від 1000 грн. (Обов’язкова покупка), отримати відповідний касовий або товарний, належним чином оформлений чек на суму 1000 грн. або максимум три чеки номіналом від 334 грн, загальна сума яких буде складати 1000 грн або більше (далі по тексту – «Чек»), на якому мають бути чітко вказані місце (адреса) здійснення покупки, дата та сума покупки.2) Підійти з Чеком до однієї з реєстраційних стійок, пред’явити Чек, зареєструвати його, заповнивши анкету Учасника, та отримати реєстраційну картку Учасника (Надалі – Картка Учасника), яка має бути належним чином перевірена представником Організатора на належність її заповнення. Після цього Учасник має право взяти участь в розіграші Головних призів.
  2. Для отримання Картки Учасника, покупець має зареєструвати чек, заповнивши анкету, що містить особисту інформацію Учасника Акції та детальну інформацію про покупку.
  3. 1 (один) чек або сукупність максимум трьох чеків номіналом від 334 грн на покупку Акційного Товару на суму від 1000 грн. дає право на отримання 1 (однієї) Картки учасника. Якщо вартість чеків є більшою ніж 1000 грн Учасник Акції має право зареєструвати чек, заповнити анкети та отримати Картки Учасника у кількості, яка є кратною 1000 грн за допомогою розрахункового документа (фіскальні чеки на загальну суму від 1000 грн).УВАГА! В день проведення розіграшу реєстрація припиняється о 19:30
  4. До участі в Акції допускаються лише фіскальні чеки учасника з датою та часом, які відповідають періоду проведення Акції, та заповнені згідно п. 5.3.
  5. Усі фіскальні чеки, які внесені в реєстр, беруть участь у розіграші Головного Призу за умови дотримання Учасниками Акції чинних Офіційних умов.
  6. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів (фіскальних чеків) на придбану продукцію, для підтвердження здійснення покупки.
  7. Право участі в Акції має лише фізична особа, яка зареєстрована як Учасник Акції в порядку, визначеному Умовами Акції. Підтвердженням реєстрації фізичної особи в якості Учасника Акції є спеціальна належним чином заповнена реєстраційна Анкета Учасника Акції (надалі – Анкета учасника), що знаходиться у Організатора.
  8. Беручи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у Акції. Фонд Заохочень Акції та Головний подарунок не формується з внесків Учасників Акції. Організатор Акції не отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
  9. Передача прав Учасника Акції іншим особам не допускається. Будь-яке порушення з боку Учасника Акції даних Правил та Умов Акції, є підставою для позбавлення його права участі в Акції.
  10. Організатор Акції залишає за собою виключне право відмовити у реєстрації як Учасника Акції будь-якій особі, Чек якої викликає сумніви щодо його достовірності чи здійснення покупки в магазинах Торгового центру, а так само, якщо у представника Організатора будуть достатні підстави вважати, що фізична особа не може брати участь у Акції (не відповідає умовам, передбаченим п. 3.1. цих Правил та Умов Акції).
  11. Картку/Картки необхідно зберігати протягом всього Періоду проведення Акції.
   У випадку втрати Картки або її псування, інформація, що була зібрана в ній, та сама Картка не відновлюються. Картка не може бути передана іншій особі.
  12. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
   1)дотримуватися вимог даних Правил та Умов Акції та норм чинного законодавства України;2)надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах та Умовах Акції;3)свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;4)не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Акції.
  13. З моменту прийняття умов даних Правил та Умов Акції, шляхом заповнення та підписання Учасником Акції Анкети учасника, згода з умовами даних Правил та Умов Акції та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції у відповідності до вимог законодавства України.
  14. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та Умов Акції та/або відмовився від надання згоди на обробку його персональних даних втрачає право на подальшу учать у Акції.
  15. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, є порушенням Правил та Умов Акції та позбавляє такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та звільняє Організатора Акції від будь – яких зобов’язань перед таким Учасником Акції.
  16. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах та Умовах Акції, що спричинило настання у Організатора Акції збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
  17. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Головного подарунка.

 

 1. Порядок визначення Отримувача Головних подарунків.
  1. Фінал Акції проходитиме 8 березня 2022 року о 20:00 у соціальній мережі Facebook за допомогою онлайн-трансляції. Посилання: https://www.facebook.com/rivermallua.
  2. Під час розіграшу обов’язково відповісти на дзвінок ведучого протягом 3 хвилин та в день вручення подарунка пред’явити картку учасника (з зафіксованим чеком), фото паспорту громадянина та ідентифікаційний код.
  3. У разі, якщо буде витягнуто анкету, яка не заповнена повністю, особа, яка проводить визначення отримувача Подарунку, оголошує про це та витягає іншу анкету з лототрону.
  4. Відмова від надання зазначених вище документів, надання їх пізніше вказаного строку, надання документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих документів, відмова пред’явити оригінал паспорта громадянина України / довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника податків) / оригінал чеку на підтвердження здійснення покупки відповідно до цих Правил при підписанні Акту приймання-передачі / відмова підписати Акт приймання-передачі Подарунку позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Подарунку Акції та вважається, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку.
  5. Призами Акції є:
   100 000 гривень на шопінг. Під «100 000 гривень на шопінг» мається на увазі два сертифіката по 50 000 гривень (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) окремим переможцям. Витратити кошти можливо тільки в магазинах ТРЦ «River Mall».
  6. Рівно о 20:00 8 березня 2022 року розпочнеться процедура визначення Отримувача Головного подарунку, про що оголосить Ведучий Фіналу Акції.
  7. Процедура визначення Отримувача Головного подарунку відбуватиметься наступним чином:
   Шляхом випадкового вибору Ведучий витягує по черзі з барабану Купон та оголошують вказані на ньому прізвище, ім’я та по-батькові Учасників Акції. Якщо Учасник Акції, Купон якого було витягнуто з барабану під час проведення Фіналу Акції, не присутній біля сцени, то такий Учасник позбавляється права участі у Фіналі Акції та його Купон анулюється.
  8. Дані Отримувача головного подарунку будуть внесені до протоколу, що складається Організатором Акції та засвідчується нотаріусом.
  9. З моменту отримання Призів Акції, а саме з моменту підписання акту приймання-передачі Призу, Організатор Акції не несе відповідальність за випадки втрати можливості використання Головного Призу Переможцем Акції через обставини які не залежать від Організатора.
  10. Оподаткування Подарунку здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Податковим агентом є Організатор.
  11. Переможець Акції приймає офіційні умови Акції та ознайомлений з тим, що усі податки, платежі та збори, які виникають при оформлення можливості реалізації Призу згідно чинного законодавства, сплачуються податковим агентом.
  12. Учасник, що став Переможцем Акції не може поступитися таким правом на користь третіх осіб.

 

 1. Застереження.
  1. Право участі в Акції мають лише допущені до участі в Акції Організатором анкети. Анкети, що містять недостовірні дані, заповнені нерозбірливо, на неоригінальних бланках Картки, мають інші недоліки, не дають права на участь у Акції та не допускаються Організатором до участі у Процедурі визначення Отримувача Головного подарунку Акції. Відповідальність за наслідки таких порушень Правил та Умов Акції несуть особи, які їх допустили.
  2. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасником Акції інформації та залишає за собою виключне право на відмову будь-якій особі, що надала про себе недостовірну інформацію, на участь у Фіналі Акції.
  3. Беручи участь в Акції, її Учасники погоджуються з тим, що у разі оголошення їх Переможцями, що мають право на отримання Заохочень Акції та/або отримання подарунку, їх імена та фотографії можуть бути оголошені та використані Організатором в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в тому числі з метою реклами та отримання прибутку, і таке використання є безкоштовним і не підлягає компенсації у будь-якому вигляді.
  4. Заповнюючи Анкету учасника фізичні особи погоджуються, що отримана Організатором від Учасників Акції, які заповнювали Анкету учасника, інформація не вважається конфіденційною і може використовуватися Організатором на власний розсуд з урахуванням положень чинного законодавства України щодо обігу такої інформації.
  5. Готівкова та/або будь-яка інша компенсація подарунку не видається. Заміна подарунку будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.

 

 1. Права та обов’язки Організатора.
  1. Організатор залишає за собою право змінити дату проведення розіграшу та визначення Переможця. Інформацію про зміну дати визначення Переможця можна буде дізнатися на соціальних сторінках Замовника.
  2. Організатор не проводить повторне повідомлення Переможця про його перемогу.
  3. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Учасником Акції по будь-яким причинам, які не залежать від Організатора, у т.ч. з причини зазначення Учасником Акції неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
  4. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Головного призу та за неможливість скористатись ним з будь-яких причин.

 

 1. Заключні положення.
  1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх осіб/Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
  2. Організатор Акції може визнати недійсними будь–яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила та Умови Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даним Акцією.
  3. Замовник/Організатор не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Організатора обставини.
  4. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за неможливість отримання Головного подарунку Учасником Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора. При цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
  5. Замовник/Організатор не несуть будь якої відповідальності: щодо подальшого використання Головного подарунку Учасниками Акції після їх отримання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, а також за можливі наслідки їх використання.
  6. Замовник не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Головного подарунку. Замовник не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках стосовно проведення цієї Акції.
  7. Отримання Головного подарунку передбачено тільки Учасниками Акції та не може розглядатися як грошове зобов’язання.
  8. Головний подарунок, від отримання яких Учасники Акції відмовився, Організатор використовує на власний розсуд з урахування положень договору між Замовником та Організатором.
  9. Обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням відповідних Заохочень Акції та Головного подарунку, а також відповідальність за невиконання даного обов’язку несе Замовник Акції.
  10. Згідно з вимогами ст. 634 ЦК України про договори приєднання, а саме, щодо змоги укладання такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з цими Правилами та Умовами Акції та зобов’язуються їх виконувати.
  11. Ці Правила є попереднім договором, і у випадку відмови від виконання цих Правил та Умов Акції, Переможці втрачають право на отримання Головного подарунку.
  12. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
  13. Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаються остаточними і розповсюджуються на всіх її учасників. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі виграшів, призупиняти чи скасовувати проведення Акції. Організатор не несе відповідальності за порушення Учасниками Акції прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну Умов Акції у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Організатора, але впливають на хід Акції. Участь в Акції означає угоду з усіма її умовами.
  14. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень бу-де здійснено шляхом розміщення на сайті ТРЦ. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних умов.
  15. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання виграшів, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.

 

 1. Інші Умови.
  1. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
   Кожен Учасник Акції тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, номер телефону, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі – «Персональні дані») (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, або іншої інформації про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру якщо проставлені відмітки в відповідних клітинках Анкети Учасника), без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних»
   Організатор Акції, в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних» має право здійснювати обробку та використання персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) Учасників/Переможців Акції будь-яким незабороненим діючим законодавством України способом в тому числі, але не обмежуючись з метою виконання вимог законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.
  2. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що надані ним Персональні дані вико-ристовуються Організатором Акції виключно з метою проведення Акції.
   Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
   Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
   Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника акції з розміщення таких персональних даних.

floor

work time

10:00-22:00

© 2020 All rights reserved RIVER MALL